Kiedy mamy do czynienia ze szkodą całkowitą?

Do szkody całkowitej dochodzi w czasie, w jakim ubezpieczyciel zakomunikuje, iż doprowadzenie zniszczonego samochodu do stanu sprawności kosztuje więcej, aniżeli podawana jest jego cena na czas przed wystąpieniem tejże straty. Należałoby także wspomnieć, iż taki stan rzeczy dotyczy ubezpieczeń OC. W wypadku polis AC, szkodę całkowitą charakteryzuje się w czasie, kiedy odtworzenie stanu samochodu przed wypadkiem kosztuje więcej aniżeli 70% jego ceny. Na czym polega szkoda całkowita (https://superpolisa.pl/faq/szkoda-calkowita-jak-jest-liczona-wysokosc-odszkodowania/)?

Szkoda całkowita – co to oznacza?

Definicja szkody całkowitej nie została zawarta ani w Kodeksie cywilnym, ani w Prawie o ruchu drogowym. Można natomiast posiłkować się orzeczeniem Sądu Najwyższego, jaki w wyroku z dnia 20.02.2002 r. stwierdził, iż jeśli wydatek naprawy pojazdu z ubezpieczenia OC jest większy od jego ceny przed zniszczeniem, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do stawki odpowiadającej różnicy ceny pojazdu sprzed oraz po wypadku. Jeżeli jesteś poszkodowanym w kolizji czy wypadku samochodowym, powinieneś zgłosić się do ubezpieczyciela sprawcy w celu eliminacji straty.

Szkoda całkowita z OC

Polisa OC gwarantuje zapłatę zadośćuczynienia poszkodowanemu w przypadku komunikacyjnym – oraz to zarówno, kiedy pojazd ulegnie małej stłuczce, jak również wówczas, gdy uszkodzenia będą niezwykle duże. OC sprawcy to również poduszka zabezpieczenia, jeśli auto pokrzywdzonego nie będzie nadawało się do naprawy czy będzie ona nierentowna, więc wówczas, kiedy zostanie stwierdzona szkoda całkowita. Wyraz ów pojawia się w umowach obowiązkowego ubezpieczenia dla kierowców, jednak również w wypadku polis AC.

Jakie odszkodowanie należy się za szkodę całkowitą z OC sprawcy?

Wielkość zadośćuczynienia zależy od tego, jak zostanie oceniony wrak. Uzyskasz sumę równą wartości samochodu w dniu szkody zaniżoną o wartość tego wraku. W wypadku kiedy ubezpieczyciel zdecyduje się na przejęcie resztek po aucie, to wtedy powinieneś uzyskać odszkodowanie odpowiadające ceny pojazdu z dnia szkody.

Szkoda całkowita z AC

Całkowicie odmiennie sprawa szkody całkowitej wygląda, jeżeli pokrzywdzony ma ubezpieczenie autocasco. W tymże wypadku obszar ochrony uzależniony jest od zawartej umowy – można się z nim zaznajomić w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nierzadko szkodę całkowitą z AC orzeka się wówczas, kiedy wydatek jej eliminacji wynosi więcej aniżeli 70 proc. wartości samochodu w dniu powstania szkody czy w dniu ustalenia zadośćuczynienia. Przy obliczaniu wielkości zadośćuczynienia wykorzystanie ma też forma dyferencyjna, otóż pokrzywdzony dostaje wrak pojazdu oraz środki finansowe.